Administrateur gezocht

TAAKOMSCHRIJVING VAN DE ADMINISTRATEUR VAN STICHTING STRAATNIEUWS UTRECHT

 

 

KASBOEK: Wekelijks ophalen en boeken van de kasbescheiden die door de baliemedewerkers worden aangemaakt.

 

BANKBOEK: Regelmatig betalen van rekeningen welke zijn verzonden naar het postadres of per mail zijn aangeleverd door de eindredacteur of derden. Maandelijks de salarisgegevens downloaden en betaalbaar stellen. Wekelijkse overboekingen van/naar de spaarrekening.

 

MEMMORIAAL: Aanmaken van loonjournaal (maandelijks), aangifte omzetbelasting (per kwartaal) en overige interne overboekingen (indien vereist).

 

REGISTRATIEBESTANDEN: Extracomptabel dienen een aantal Exelbestanden te worden bijgehouden met betrekking tot de kranten, zoals: productiekosten, in- en verkoop per editie, verkopen per pashouder en omzet per editie. Daarnaast is er een bestand met betrekking tot de via de kas verstrekte vrijwilligersvergoedingen.

 

BOEKHOUDPROGRAMMA EXACTONLINE: Maandelijks boeken van kasboek, bankboek en memoriaal.

 

VERSLAGGEVING: Per kwartaal (indien de omstandigheden daar om vragen maandelijks) een financiële rapportage voor de penningmeester maken met vermelding van de werkelijke cijfers naast de periodebegroting. Naast deze financiële gegevens dient de penningmeester ruim vóór een bestuursvergadering te worden geïnformeerd over de registratiebestanden. Eénmaal per jaar dient een jaarverslag te worden aangeleverd bij de accountant en een nieuwe begroting bij het bestuur.