Adverteren

Kerngegevens

Verschijning:        vierwekelijks

Aanlevering:        14 dagen voor verschijning

Vorm:                    digitaal

 

Voor nadere informatie over de kosten en  het aanleveren van advertenties kunt u contact opnemen via info@straatnieuws.nl