Adverteren

Kerngegevens
Verschijning:        om de vier weken
Aanlevering:        14 dagen voor verschijning
Vorm:                    digitaal

Voor nadere informatie over de kosten en  het aanleveren van advertenties kunt u contact opnemen via info@straatnieuws.nl