Straatnieuws Utrecht

Onze stichting

Rechtspersoon

RSIN 851793721

Rechtsvorm Stichting

Statutaire naam Stichting Straatnieuws Utrecht

Statutaire zetel Utrecht

Bezoekadres Oudegracht 227, 3511 NJ Utrecht

Internetadres www.straatnieuws.nl

E-mailadres info@straatnieuws.nl

Eerste inschrijving handelsregister 04-07-2012

Datum akte van oprichting 04-07-2012

Datum akte laatste

statutenwijziging

12-08-2014

Activiteiten SBI-code: 5813 – Uitgeverijen van kranten

a:Het vervaardigen en/of uitgeven van periodieken; b:het bevorderen van de bewustwording van de problematiek van thuis- en daklozen; c:het bieden van structuur en/of werkervaring aan thuis- en daklozen in het bijzonder en werklozen in het algemeen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.