Bestuur

Voorzitter: Broos Schnetz
Penningmeester Geurt van de Wal
Leden: Jan Karens (secretaris), Roel Freeke,  Niki Schipper, Peter Smit, Annemiek Temming

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar, samen met de coördinator en de hoofdredacteur.

Straatnieuws is een zelfstandige stichting, zonder winstoogmerk. De productie van de krant wordt betaald uit de eigen omzet. Distributie van bundels is enkel op dinsdag, info.  Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe opzet, online, de website is zolang ingericht als medium. Het brengt nieuws en achtergronden van de straat. De krant wordt gemaakt  een groep geëngageerde journalisten, fotografen en illustratoren..