Bestuur

Voorzitter: Peter Smit
Penningmeester Tonny Wildvank
Leden: Annemiek Temming (secretaris), Niki Schipper

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar, samen met de coördinator en de hoofdredacteur.

Straatnieuws is een zelfstandige stichting, zonder winstoogmerk. De productie van de krant wordt betaald uit de eigen omzet. De online krant wordt gemaakt  een groep geëngageerde journalisten, fotografen en illustratoren..