Straatnieuws Utrecht

Bestuur

Voorzitter Niki Schipper
Penningmeester Tony van der Hulst
Leden: Erlijn Mulder

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar, samen met de directeur-bestuurder van de stichting en betrokken medewerkers.

Straatnieuws is een zelfstandige stichting, zonder winstoogmerk. Het uitgeven van de krant en andere activiteiten wordt in eigen beheer gedaan met zoveel mogelijk vrijwilligers.

Stichting Straatnieuws Utrecht (SSU) is de uitgever van SN, de Utrechtse daklozenkrant.

Doelstelling van de stichting is mensen die worstlene met bestaanszekerheid (waaronder dak- en thuislozen) te helpen hun leven te verbeteren.

De organisatie achter de krant bestaat uit een bestuur, een redactie en veel vrijwilligers.

Stichting Straatnieuws Utrecht heeft als financiƫle basis de verkoop van de krant aan de verkopers en ontvangt geen subsidies. De kosten worden grotendeels betaald uit de verkoop van de krant en voor een klein deel uit donaties. Straatnieuws heeft de ANBI status. Donaties aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Stichting Straatnieuws Utrecht voldoet aan de wettelijke publicatieverplichtingen voor de ANBI-status.

Lees hieronder de financiƫle jaarverslagen

Statutaire naam Stichting Straatnieuws Utrecht

Statutaire zetel Utrecht

Bezoekadres Oudegracht 227, 3511 NJ Utrecht

Internetadres www.straatnieuws.nl

E-mailadres info@straatnieuws.nl

Eerste inschrijving handelsregister 04-07-2012

Oprichtingsaktie >

Datum akte van oprichting 04-07-2012

Akte na wijziging >

Datum akte laatste

statutenwijziging

12-08-2014

 

Activiteiten SBI-code: 5813 – Uitgeverijen van kranten