Bestuur

Voorzitter: Roel Freeke
Penningmeester Geurt van de Wal
Leden: Ed van Eeden (secretaris), Stijn Terlingen, Mariska Fennema, Niki Schipper, Peter Smit

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar, samen met de coördinatoren en de hoofdredacteur.

Straatnieuws is een zelfstandige stichting, zonder winstoogmerk. Straatnieuws krijgt geen subsidie van de gemeente. De productie van de krant wordt betaald uit de eigen omzet. Straatnieuws verschijnt 18 keer per jaar. Het brengt nieuws en achtergronden van de straat. De krant wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie: een groep geëngageerde journalisten, fotografen en illustratoren, onder leiding van hoofdredacteur Frank Dries.

  • Straatnieuws Utrecht - De daklozenkrant van Utrecht
     
    JA ik doneer graag aan Straatnieuws!

     

#