Bestuur

Voorzitter: Roel Freeke
Penningmeester Geurt van de Wal
Leden: Jan Karens (secretaris), Stijn Terlingen, Niki Schipper, Peter Smit

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar, samen met de coördinator en de hoofdredacteur.

Straatnieuws is een zelfstandige stichting, zonder winstoogmerk. De productie van de krant wordt betaald uit de eigen omzet. Straatnieuws verschijnt 17 keer per jaar. Het brengt nieuws en achtergronden van de straat. De krant wordt gemaakt  een groep geëngageerde journalisten, fotografen en illustratoren, onder leiding van hoofdredacteur Frank Dries.