Bestuur

Voorzitter Niki Schipper
Penningmeester Tony van der Hulst
Leden: Erlijn Mulder

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar, samen met de coördinator en de hoofdredacteur.

Straatnieuws is een zelfstandige stichting, zonder winstoogmerk. De productie van de krant wordt betaald uit de eigen omzet. De online krant wordt gemaakt  een groep geëngageerde journalisten, fotografen en illustratoren..