Jaarverslag e.d.

Stichting Straatnieuws Utrecht (SSU) is de uitgever van SN, de Utrechtse daklozenkrant.

Doelstelling van de stichting is dak- en thuislozen helpen zichzelf te helpen.

De organisatie achter de krant bestaat uit een bestuur, een redactie en veel vrijwilligers.

Stichting Straatnieuws Utrecht heeft als financiële basis de verkoop van de krant aan de verkopers en ontvangt geen subsidies. De kosten worden grotendeels betaald uit de verkoop van de krant en voor een klein deel uit donaties. Straatnieuws heeft de ANBI status. Donaties aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Stichting Straatnieuws Utrecht voldoet aan de wettelijke publicatieverplichtingen voor de ANBI-status.

Lees hieronder de financiële jaarverslagen