Verklaring 15-11-2015 mbt Van de Roest

Verklaring dd 15-11-2015

Na het enorme succes van onze Pauseditie lijkt het toekomstperspectief voor Straatnieuws veel rooskleuriger dan we enige tijd geleden nog konden vermoeden.
Helaas blijft een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Straatnieuws ons vooralsnog achtervolgen. Met enige herhaling treedt voormalig penningmeester Bert van der Roest, door de rechter veroordeeld wegens verduistering van Straatnieuws-gelden, naar buiten met telkens weer nieuwe, niet onderbouwde verhalen. Bijvoorbeeld over een ‘cultuur’ die zijn wandaden zou moeten rechtvaardigen of relativeren. Of dat er anderen zouden zijn geweest die, net als hij, een onrechtmatige greep uit de kas hebben gedaan. Wij betreuren het in hoge mate dat dergelijke indianenverhalen steeds weer opduiken. Wij hebben helaas moeten constateren dat Van der Roest blijft verzuimen om zijn volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden en direct excuus aan de verkopers aan te bieden. Dit zorgt voor irritatie, boosheid en onbegrip bij alle betrokkenen van Straatnieuws. Wij hopen dat we deze pijnlijke affaire zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.

Bestuur en medewerkers van Straatnieuws

  • Straatnieuws Utrecht - De daklozenkrant van Utrecht
     
    JA ik doneer graag aan Straatnieuws!

     

#