Mededeling: geen aangifte 8-10-’13

Geen aangifte

Het bestuur van de Stichting Straatnieuws Utrecht heeft geen aangifte gedaan tegen ex-penningmeester Bert van der Roest, nadat duidelijk is geworden dat hij geld verduisterd heeft van de stichting. Dat heeft vragen opgeroepen, waarop we graag een eenduidig antwoord willen geven.

Het lag voor de hand om aangifte te doen. Daarmee liep Straatnieuws echter het risico dat het ontvreemde geld niet – of slechts na een slepende procedure – terug zou komen. Een dergelijke ontwikkeling is niet in het belang van Straatnieuws en de daklozen die de krant verkopen.

Daarom heeft het bestuur, na overleg met de Straatnieuws-jurist, bewust gekozen voor een alternatief. In plaats van aangifte te doen, hebben we Bert van der Roest een contract laten tekenen met een strakke terugbetalingsregeling. Deze regeling voorziet in een afbetaling in termijnen, met 1 oktober 2014 als einddatum. Wordt niet aan de gestelde bepalingen voldaan, dan volgt alsnog aangifte. Op deze manier denken we de belangen van Straatnieuws en de Straatnieuws-verkopers het beste te hebben gediend.

Het bestuur van de Stichting Straatnieuws Utrecht 8 oktober 2013

  • Straatnieuws Utrecht - De daklozenkrant van Utrecht
     
    JA ik doneer graag aan Straatnieuws!

     

#