Diefstal door penningmeester Straatnieuws 8-10-’13

PERSBERICHT                                                                                                                                                 Utrecht, 8 oktober 2013

Diefstal door penningmeester Straatnieuws

De Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws heeft zijn penningmeester aan de kant gezet wegens diefstal. Het gaat om enkele tienduizenden euro’s, die over een periode van een jaar zijn ontvreemd. Dit is bekendgemaakt door het bestuur van de Stichting Straatnieuws Utrecht. De continuïteit van de daklozenkrant komt op geen enkele wijze in gevaar.

De penningmeester is het Utrechtse gemeenteraadslid Bert van der Roest. Hij heeft de diefstal toegegeven. Het bestuur van Straatnieuws doet vooralsnog geen aangifte, zolang Van der Roest zijn verplichting tot terugbetaling van het ontvreemde bedrag volledig nakomt.

Het bestuur van de krant ontdekte vorige maand financiële onregelmatigheden. Een nader onderzoek bevestigde dat er geld verdwenen was. Het exacte bedrag wordt nog vastgesteld door een externe deskundige, maar het tekort bedraagt zeker enkele tienduizenden euro’s.

De diefstal heeft geen gevolgen voor de exploitatie van Straatnieuws. De Utrechtse daklozenkrant is juist bezig met uitbreiding van de activiteiten. Op 11 oktober brengt Straatnieuws voor het eerst een glossy-magazine uit, genaamd STRAAT.

  • Straatnieuws Utrecht - De daklozenkrant van Utrecht
     
    JA ik doneer graag aan Straatnieuws!

     

#