Straatnieuws doet alsnog aangifte tegen B. van der Roest 14-01-’14

 

PERSBERICHT

Utrecht, 14 januari 2014

STICHTING STRAATNIEUWS UTRECHT DOET ALSNOG AANGIFTE TEGEN BERT VAN DER ROEST 

Het bestuur van de Stichting Straatnieuws Utrecht (SSU) doet vandaag alsnog aangifte van diefstal tegen Bert van der Roest, de voormalige penningmeester van de Stichting. Het bestuur doet dit omdat Van der Roest zich niet houdt aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in een met hem gesloten convenant. 

In september 2013 ontdekte het bestuur van de SSU onregelmatigheden in de financiële huishouding. Van der Roest erkende dat hij om privéredenen geld had onttrokken aan de Stichting. Het stichtingsbestuur sloot een convenant met hem: in ruil voor zijn volledige medewerking en terugbetaling van het hele bedrag binnen één jaar zag het bestuur af van aangifte.

Onafhankelijk onderzoek 

Uit een eigen inventarisatie van de SSU bleek dat er tijdens het penningmeesterschap van Van der Roest een onverklaarbaar verschil van € 42.332 was ontstaan. Om de hoogte van het terug te betalen bedrag vast te stellen, nam de SSU het forensisch accountantsbureau Integis in de arm. Integis kwam tot een bewijsbaar bedrag van € 38.793. Het verschil van € 3.539 is een onverklaarbaar kasverschil uit de eerste drie maanden van het bestaan van de Stichting. Het SSU-bestuur besloot aanvankelijk, geheel volgens het convenant, uit te gaan van het door Integis vastgestelde bedrag.

Convenant 

Van der Roest weigert echter verantwoording te nemen voor het door het accountsbureau vastgestelde bedrag. Daarom doet het bestuur van SSU alsnog aangifte tegen Van der Roest. Het bestuur eist nu niet alleen het door Integis vastgestelde bedrag terug, maar ook de € 3.539 uit eigen inventarisatie, plus de juridische kosten en de kosten van het forensisch onderzoek.

Stichting Straatnieuws Utrecht 

De Stichting Straatnieuws Utrecht (SSU) werd op 1 juli 2012 opgericht na de doorstart van de failliete daklozenkrant Straatnieuws. Die doorstart werd mogelijk door een structurele sanering en door samenwerking met de Amsterdamse daklozenkrant Z! Bert van der Roest was vanaf het begin penningmeester van de stichting.

  • Straatnieuws Utrecht - De daklozenkrant van Utrecht
     
    JA ik doneer graag aan Straatnieuws!

     

#