Straatnieuws Utrecht

regels verkoop

Verkoperpas verplicht dragen tijdens verkoop
Op de verkoperpas staan pasfoto, voornaam, verkopernummer en de naam van de krant.De kleur van de pas is wit met jaartal. Verkopers zonder pas kunt u altijd vragen weg te gaan.

Geen overlast, geen fysiek of verbaal geweld
Niet opdringerig verkopen, niet bedelen, niet onder invloed zijn of zonder toestemming binnen staan. Honden moeten aan de lijn.

Vaste standplaats
Verkopers hebben een vaste standplaats. Op de kaart staan voornaam en nummer, plaats, winkel en straatnaam.

Geen vergunning nodig
Volgens de Grondwet mag een ieder op de openbare weg gedrukte waar te koop aanbieden (art. 7, 1e lid, vrije meningsuiting). Voor verkoop op privé-grond is toestemming nodig van de eigenaar.

Verkoopplek
SN wordt meestal verkocht bij een supermarkt. De verkoper kan er wat geld verdienen maar ook contacten opbouwen met het publiek.
 De verkoopplek heeft zo een toegevoegde waarde, voor de verkoper en het publiek.

Verkoopgebied
SN wordt verkocht  in de provincie Utrecht. Met de 
kranten van Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn afspraken over de verkoop. In gebieden waar
verschillende kranten verkocht mogen worden, geldt ‘die eerst komt, eerst maalt’.

Klachten
Bij klachten vragen wij direct contact met ons op te nemen en daarbij te letten op de naam en 
het nummer van de SN-verkoper (op de verkoperpas). Zo kunnen wij de verkoper aanspreken 
en eventuele misverstanden vermijden.

Keurmerk Straatkrant
Nederland kent vijf bonafide daklozenkranten: Haags/R’dams Straatnieuws, de Riepe (Groningen), Straatjournaal (Haarlem), Straatnieuws (Utrecht) en Z!(Amsterdam). Zij voeren zij het Keurmerk Straatkrant. De straatkrant met keurmerk wordt verkocht door geregistreerde dakloze verkopers met een verkoperpas, en garandeert een kwalitatief journalistiek product zonder winstoogmerk.

Straatkranten zonder keurmerk
Met het Keurmerk Straatkrant onderscheiden de bonafide daklozenkranten zich van straatkranten en namaakkranten die regels voor verkoop aan hun laars lappen. Voorbeelden hiervan zijn de Belgische krant Het Daklozenwoord, de Herbergkrant uit Zwolle en de Straat Journaal (Rotterdam – de titel is zelfs gestolen van het bonafide Straatjournaal uit Haarlem).

Achter deze namaakkranten gaan organisaties schuil die (geldelijk) misbruik maken van het werk en de goede naam van bonafide straatkranten. Verkopers verkopen op plekken van andere straatkranten, spreken geen of nauwelijks Nederlands en intimideren andere verkopers. De organisaties achter deze kranten doen hier niets tegen, en verschuilen zich op hun beurt achter de verkopers.

Illegale verkoop
Verkopers van namaakkranten zijn geen officiële verkopers, net als verkopers zonder verkoper-pas. Deze kunt u altijd vragen weg te gaan. Heeft u klachten over illegale verkopers neem dan ook contact met ons op. Wij kunnen dan, samen met u, overlast en illegale verkoop tegengaan
en voorkomen. (Wij kunnen illegale verkopers niet terechtwijzen – die verkopers gaan schuil achter een schimmige organisatie, die niet thuis geeft op klachten.)

Straatmuzikanten
Ook straatmuzikanten bezetten plekken waar een daklozenkrant verkocht wordt. Soms geeft dit problemen, ook omdat de regels niet altijd bekend zijn. Een verkoper mag te allen tijde op de openbare weg een krant verkopen, maar een muzikant mag niet te allen tijde op één plek muziek maken.

Regels zijn vastgelegd per gemeente: òf de muzikant heeft een vergunning nodig, waarop staat wanneer en hoe lang deze mag spelen, òf de muzikant heeft geen vergunning nodig, en dan mag de muzikant in de regel niet langer dan een half uur op één plek (onversterkte) muziek maken.

Wij proberen de verkoop van SN in goede banen te leiden en hopen dat slechte ervaringen met
 SN-verkopers geen leidraad zijn voor de toekomst. Het zou immers jammer zijn als de goede verkopers met de kwaden moeten lijden.

Wij hopen dat aan de hand van de informatie mogelijke misstanden en overlast voorkomen kunnen worden. Zo kan de straat voor iedereen toegankelijk blijven, voor het publiek, de winkels en de SN-verkoper. Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op.